Menu

Heel leuk weer een grote reünie te hebben. Onze eindexamenklas 6E van 1979 komt nog iedere 2 jaar bij elkaar !!! Een aantal daarvan zal nu ook weer komen opdagen. Daarnaast zag ik op de lijst al een aantal bekenden die ik al heel lang niet heb gezien. ZIN IN DUS !!!!!!

Jan Gras
op 21-05-2024

Als oud leerling (1960 - 1967) kijk ik, ondanks 2 keer blijven zitten, met plezier terug op mijn tijd op het Odulphus lyceum. Het was een goede basis voor de rest van mijn loopbaan. Succes met de organisatie van het jubileum.

Jozef van Bijsterveldt
op 05-05-2024